{{ product.name }}

Historia i teraźniejszość. Podręcznik Część 1. Liceum i technikum.

Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2022
Adam Cisek, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Izabella Modzelewska-Rysak
63,83 zł
75,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 63.83 zł
zamów dziś, zapłać za 30 dni

Historia i teraźniejszość. Podręcznik Część 1. Liceum i technikum.

Podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość obejmuje 3 działy. I dział stanowi wprowadzenie, które przedstawia i porządkuje wybrane zagadnienia oraz pojęcia (w tym z historii i WOS w klasach 4-8 szkoły podstawowej), kluczowe dla problemów omawianych na lekcjach historii i teraźniejszości w liceum i technikum.  Pozostałe treści, rozdzielone na 2 działy, dotyczą dziejów świata i Polski w latach 1945–1970.

Struktura podręcznika Historia i teraźniejszość

Działy oznaczone cyframi rzymskimi oraz rozdziały (tematy) oznaczone numeracją arabską.

Nauczyciel może realizować temat na jednej godzinie lekcyjnej. Na końcu każdego działu znajduje się blok powtórzeniowo-ćwiczeniowy.

Struktura rozdziału (tematu)

 • Kalendarium porządkujące najważniejsze wydarzenia.
 • Zestawienie najważniejszych pojęć.
 • Tekst główny podzielony na podrozdziały.
 • Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
 • Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek lub uzupełnień tekstu głównego.
 • Ramki Biogram wprowadzające dodatkowe informacje dotyczące wybranych postaci.
 • Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) wraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację danego rodzaju materiału.
 • Teksty (źródłowe, popularno-naukowe, publicystyczne itp.) wraz z poleceniami kształcącymi umiejętność analizy.
 • Infografiki (rozkładówki) przybliżające wybrane zagadnienia lub kształcące umiejętność analizy dłuższych tekstów.
 • Podsumowania – syntetyczne, ujęte w kilku punktach podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji.
 • Zestaw poleceń otwartych na zakończenie rozdziału, w tym zadania oznaczone gwiazdką – wymagające od ucznia samodzielnego poszukiwania dodatkowych źródeł informacji.

Struktura materiału powtórzeniowo-ćwiczeniowego po dziale

 • Syntetyczne podsumowanie najważniejszych zagadnień omawianych w danym dziale.
 • Warto przeczytać – propozycje publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danego działu.
 • Polecenia otwarte odnoszące się do treści działu, w tym zadania oznaczone gwiazdką – wymagające od ucznia samodzielnego poszukiwania dodatkowych źródeł informacji.

Podręcznik Historia i teraźniejszość spis treści

I. WPROWADZENIE
1. Człowiek i grupy społeczne
2. Obywatele
3. Naród
4. Państwo
5. Powstanie II Rzeczypospolitej
6. Od I do II wojny światowej
7. Dwudziestowieczne totalitaryzmy
Powtórzenie
II. ŚWIAT I POLSKA W LATACH 1945–1956
8. Podstawy nowego porządku Europy i świata po II wojnie światowej
9. Zakończenie II wojny światowej oraz jej społeczne i prawne dziedzictwo
10. Powstanie bloku wschodniego
11. Ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce
12. Druga okupacja sowiecka w Polsce – legalna opozycja i zbrojny opór
13. Powojenna odbudowa Europy Zachodniej i kwestia niemiecka
14. Początki zimnej wojny
15. Terror i przebudowa gospodarki w Polsce w latach 1944–1956
16. Polska w latach 1944–1956 – życie społeczne
17. Prześladowania religijne w bloku wschodnim w latach 40. i 50. XX w.
18. Azja po II wojnie światowej
Powtórzenie
III. ŚWIAT I POLSKA W LATACH 1956–1970
19. Destalinizacja w bloku wschodnim
20. Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech
21. Konfrontacja milenijna – państwo i Kościół w Polsce na przełomie lat 50. i 60. XX w.
22. Świat w okresie zimnowojennej rywalizacji lat 50. i 60. XX w.
23. Bliski Wschód i Chiny w latach 50. i 60. XX w.
24. Ku zjednoczonej Europie (Zachodniej)
25. Zmiany społeczne i kulturowe na Zachodzie w latach w latach 50. i 60. XX w.
26. Religia – Kościół – państwo
27. Rok 1968 w Polsce i Czechosłowacji
28. Schyłek rządów Gomułki i Grudzień 1970 237
Powtórzenie
Indeks ważniejszych pojęć

Zobacz fragment >>

Historia i teraźniejszość podręcznik 1

 

Rok wydania: 2022
Typ publikacji: podręcznik
Nośnik: książka
Nr wydania: 1
Wydawnictwo: WSiP
Symbol: A185701
EAN-13: 9788302208423
Kategoria: Liceum i technikum
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 9788302208423
MEN: 1155/1/2022

Paczka

Waga 0.374 kg