O firmie

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne są największym wydawcą edukacyjnym w Polsce, specjalizującym się w podręcznikach, książkach edukacyjnych, ofercie multimedialnej i serwisach internetowych. W ofercie posiadamy ok. 4000 publikacji i co roku wydajemy kilkaset tytułów książkowych i multimedialnych.

Wydawnictwa trwale zapisały się na kartach historii polskiego edytorstwa podręcznikowego. Historia naszej firmy zaczyna się zaraz po II wojnie światowej, w 1945 roku. Wtedy to powołano naszą firmę pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Pierwszą publikacją jaką wydaliśmy był Elementarz dla szkół wiejskich Mariana Falskiego. Więcej o naszej historii możesz przeczytać na stronie: https://www.wsip.pl/o-firmie/historia/

Oferujemy kompleksową i sprawdzoną ofertę edukacyjną na kolejne etapy nauczania: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe (licea i technika) oraz kształcenie zawodowe.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Oferta WSiP do wychowania przedszkolnego zapewnia kompleksowe wsparcie realizacji podstawy programowej w atrakcyjny i angażujący dzieci sposób:

 • Cykle wydawnicze: Drużyna marzeń, Planeta dzieci, Nowi Tropiciele – każdy dla czterech grup wiekowych – zapewniają adekwatne do potrzeb i możliwości dziecka w danym wieku, przemyślane propozycje ćwiczeń oraz pełne wsparcie metodyczne nauczyciela.
 • System obserwacji i diagnozy pedagogicznej Multidiagnoza – ułatwia realizację obowiązku opisanego w podstawie programowej i współpracę z rodzicami.
 • Publikacje dodatkowe – doskonałe wsparcie zabaw w przedszkolu i w domu, którego celem jest dodatkowe kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauki czytania, pisania i umiejętności matematycznych.
 • Pomoce dydaktyczne dla nauczyciela atrakcyjne publikacje, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i poligraficznych ułatwią zaangażowanie dzieci.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Oferta dla szkoły podstawowej to nie tylko podręczniki, e-podręczniki, zeszyty ćwiczeń, e-ćwiczenia czy publikacje dodatkowe. To również bogata i stale rozbudowywana oferta multimedialna, Próbne egzaminy ósmoklasisty oraz serwisy internetowe, zapewniające dostęp do niezbędnych w szkole materiałów.

 • Podręczniki i zeszyty ćwiczeń to sprawdzona oferta dla klas 1-8. Wszystkie materiały zostały przygotowane w oparciu o najbardziej skuteczne i sprawdzone metody, strategie i techniki nauczania, przystosowane do możliwości uczniów klas 1-8.
 • Publikacje uzupełniające dla uczniów szkół podstawowych stanowią doskonałe wsparcie w przyswajaniu i powtarzaniu informacji. Różnorodność pozycji: gry planszowe, wycinanki, zbiory zadań, atlasy, Potrafię więcej czy Stacja edukacja zapewniają niezbędny edukacyjny rozwój uczniów.
 • Wsparcie w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty – repetytoria i arkusze z odpowiedziami oraz aplikacja ZDASZ.TO do języka polskiego i matematyki to nowości, które zapewnią gruntowne omówienie wszystkich tematów i zagadnień wymaganych na egzaminie ósmoklasisty.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (LICEA I TECHNIKA)

Oferta dla szkół ponadpodstawowych została przygotowana zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej. WSiP oferuje kompleksowe wsparcie nauczycieli i uczniów w postaci: podręczników, e-podręczników, zeszytów ćwiczeń, e-ćwiczeń, materiałów dodatkowych, obudowy multimedialnej, serwisów internetowych, czy Próbnej matury.

 • Podręczniki – przygotowane do 8 przedmiotów. W zakresie podstawowym i rozszerzonym: język polski, fizyka, chemia, historia oraz w zakresie podstawowym: informatyka oraz edb. Oferta obejmuje również języki obce: język niemiecki dla uczniów początkujących i kontynuujących naukę oraz język rosyjski przeznaczone dla uczniów początkujących.  Publikacje wyróżniają się nowoczesnymi i ciekawymi infografikami oraz treściami nawiązującymi do zainteresowań współczesnych nastolatków.
 • Materiały dodatkowe – zeszyty ćwiczeń, atlasy, zbiory zadań, karty pracy. Stanowią doskonałe wsparcie zarówno w codziennej nauce, jak i w przygotowaniach do sprawdzianu czy matury.
 • Wsparcie w przygotowaniach do matury - arkusze maturalne oraz repetytoria ZDASZ.TO zostały przygotowane zgodnie z wymogami CKE, przez doświadczonych ekspertów WSiP. To nieocenione wsparcie przy powtórkach przed maturą: bogata baza zadań maturalnych oraz omówienie wymaganych zagadnień egzaminacyjnych.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Oferta WSiP do kształcenia zawodowego pomoże w przygotowaniu do egzaminów zawodowych i w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy.

 • Podręczniki i e-podręczniki do nauki zawodu zgodne z podstawą programową i oczekiwaniami pracodawców – wiele z nich zawiera filmy i nagrania dostępne pod kodami QR.
 • Publikacje uzupełniające w postaci zbiorów zadań, repetytoriów i testów egzaminacyjnych czy pracowni utrwalą wiedzę teoretyczną zdobytą z podręczników.
 • Zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego są obowiązkową pozycją dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces na egzaminie zawodowym oraz przygotować się do podjęcia pracy zawodowej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,  NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836.