{{ product.name }}

Dziennik zajęć TO LUBIĘ!

Wydawnictwo: WSiP
51,60 zł
zamów dziś, zapłać za 30 dni

Produkty rekomendowane

Dziennik zajęć TO LUBIĘ!

Dziennik zajęć TO LUBIĘ! do wychowania przedszkolnego został przygotowany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.

Nauczyciel znajdzie w nim:

 • rozkład dnia,
 • dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • dane osobowe dziecka,
 • dane osobowe rodziców, prawnych opiekunów,
 • miesięczny wykaz uczęszczania na zajęcia,
 • miesięczny wykaz obecności dzieci w przedszkolu,
 • zestawienie frekwencji za półrocze,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • wycieczki, spacery,
 • roczny plan współpracy z rodzicami (uroczystości),
 • lista obecności rodziców na zebraniach, warsztatach, szkoleniach,
 • tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych,
 • notatki służbowe nauczyciela,
 • obserwacje, uwagi,
 • ewidencja obecności dzieci,
 • osobne miejsca na wpisanie adresów, telefonów i adresów e-mail matki i ojca (opiekunów prawnych dziecka),
 • wykaz uczęszczania na zajęcia z godzinowego na dzienny,
 • miejsce na zapisy dotyczące wycieczek i spacerów,
 • miejsce na zapisy dotyczące indywidualnych spotkań z rodzicami,
 • miejsce na notatki służbowe nauczyciela,
 • miejsce na podsumowanie uzyskanych zgód rodziców na różne działania, w tym na zajęcia z logopedą, psychologiem, religię itp.  

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI >> 

Typ publikacji: publikacja pomocnicza
Nośnik: książka
Wydawnictwo: WSiP
Symbol: A1577D5
EAN-13: 9788302200670
Kategoria: Przedszkole
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 9788302200670

Paczka

Waga 0.824 kg