{{ product.name }}

Racjonalne usprawnienia, dostosowania i modyfikacje w budowaniu szkoły włączającej - przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

99,00 zł
zamów dziś, zapłać za 30 dni

Racjonalne usprawnienia, dostosowania i modyfikacje w budowaniu szkoły włączającej - przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

Jeżeli chcesz wzmocnić swoje kompetencje w zakresie racjonalnych usprawnień, dostosowań i modyfikacji w budowaniu szkoły włączającej, to szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zapoznasz się z racjonalnymi dostosowaniami (usprawnieniami) w teorii i praktyce, które pozwolą budować szkołę włączającą,
 • poznasz przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie dostosowań,
 • zidentyfikujesz potrzebę personalizacji kształcenia jako elementu podniesienia jakości kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych,
 • zrozumiesz potrzebę tworzenia dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji w zróżnicowanej społeczności klasowej,
 • uświadomisz sobie potrzebę integracji grupy poprzez dostęp do wspólnych treści nauczania;
 • poznasz wpływ budowania dobrych relacji, wzajemnego szacunku   i tolerancji w zróżnicowanej społeczności klasowej na profilaktykę zdrowia psychicznego uczniów

Ramowy program szkolenia

 1. Wyjaśnienie pojęcia racjonalnych dostosowań (usprawnień) w teorii i praktyce.
 2. Prezentacja przykładów praktyki w zakresie dostosowań na gruncie edukacji.
 3. Personalizacja kształcenia jako elementu podniesienia jakości kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych.
 4. Tworzenie dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji w zróżnicowanej społeczności klasowej.
 5. Integracja grupy poprzez dostęp do wspólnych treści nauczania.
 6. Wpływ budowania dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji w zróżnicowanej społeczności klasowej na profilaktykę zdrowia psychicznego uczniów.

Forma i czas trwania szkolenia

tick-bez-tla.png [631.00 B] 87 min webinar nagrany w języku polskim
tick-bez-tla.png [631.00 B] Format pliku: mp4
tick-bez-tla.png [631.00 B] Wyłączne autorskie prawa majątkowe do materiałów, w tym prawa do wytwarzania i rozpowszechniania ich kopii przysługują spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP). Materiały podlegają korzystaniu na podstawie i w granicach dozwolonego użytku utworów zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Eksploatacja materiału w szerszym zakresie wymaga licencji WSiP, a korzystanie z niego bez wymaganej licencji skutkuje naruszeniem praw wyłącznych WSiP i związaną z tym odpowiedzialnością prawną użytkownika.

Liczba uczestników

tick-bez-tla.png [631.00 B] Dostęp do zakupionego produktu dla 1 osoby, na czas 3 miesięcy od daty zakupu.

Dostęp do produktu

tick-bez-tla.png [631.00 B] możliwy jest po uprzedniej rejestracji/logowaniu na platformie e-learningowej e-Akademia ORKE. W mailu potwierdzającym zakup, kupujący otrzyma 16-znakowy kod alfanumeryczny, który należy wkleić w polu wyszukiwarki z opisem „Kody ze sklepu WSiP” po uprzednim zalogowaniu na swoje konto. Po zatwierdzeniu kodu zostanie udostępniona zawartość szkolenia, jednocześnie w zakładce „Moje kursy” pojawi się pozycja z wykupionym szkoleniem.

 Małgorzata Wieczorek trener ORKETrener: Magdalena Wieczorek

Trener ORKE w zakresie kompetencji kluczowych, wychowania i profilaktyki, edukator, dyplomowany nauczyciel języka polskiego i pedagog szkolny. Specjalizuje się w pracy z klasą zróżnicowaną, rozpoznawaniu potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i w wykorzystywaniu indywidualnego potencjału uczniów.

Symbol: S0286S
Kategoria: Dla nauczyciela