{{ product.name }}
Nowość

Oblicza epok 4. Język polski. Podręcznik. Klasa 4. Reforma 2019

Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2022
Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, Dariusz Chemperek
66,40 zł
zamów dziś, zapłać za 30 dni

Produkty rekomendowane

Oblicza epok 4. Język polski. Podręcznik. Klasa 4. Reforma 2019

Kupuj podręczniki WSiP, a zyskasz dodatkowo dostęp do e-booka oraz materiałów* na eduranga.pl oferujących:

  • wsparcie w codziennej nauce;
  • kursy przygotowujące do matury;
  • streszczenia i opracowania lektur;
  • bogatą bazę zadań wraz z rozwiązaniami;
  • powtórki, quizy i testy;
  • lekcje wideo prowadzone przez znanych nauczycieli.

* Materiały do języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym, materiały dostępne od 01.09.2024 r.

Aktualne e-booki dostępne na eduranga.pl od 01.08.2024 r. Korzystanie z eduranga.pl wymaga założenia darmowego konta.

 

Podręcznik Oblicza epok dla klasy 4, obejmuje:
- Literaturę PRL oraz współczesną.

Zobacz fragment publikacji>> 

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna o epoce jest ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi, gdyż materiał jest realizowany przede wszystkim metodą pogłębionej analizy i interpretacji tekstu – rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, dyskusja wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano polecenia dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).

By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).

Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.

Oblicza epok 4 Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)


Tytuł lekcji – zaciekawiający, nawiązujący do omawianego utworu.
Oś czasu wizualizująca czas powstania dzieła.
Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w jakich należy utwór odczytywać.
Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) ułatwiające zapamiętywanie wiadomości.
Ramki Wiedzieć więcej zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
Ramki O twórcy – przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku – wprowadzają dodatkowe informacje biograficzne.
Tekst – z numeracją wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich), z przypisami.
Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) wraz z opisami, które wyjaśniają ich powiązania z utworem z epoki, oraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację kontekstu lub stawiającymi problem do dyskusji.
Ramki Pojęcia kluczowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów.
Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:

Analiza, Interpretacja
– służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów z uzasadnieniem  odwołującym się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;
Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym propozycja odniesienia się uczniów do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; propozycja przedyskutowania problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;
Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;
Zadanie projektowe – fakultatywnie w niektórych lekcjach propozycja własnego, uczniowskiego projektu, odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.

Ćwiczenia
w lekcjach językowych.
Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.

Oblicza epok 4 Struktura materiału powtórzeniowego po dziale

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości
schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole).
przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku.
polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania materiału.
- Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.
- Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi pisemnej.
- Tekst historycznoliteracki – materiał przygotowujący ucznia do rozwiązania testowej części egzaminu maturalnego.

Na końcu podręcznika znajdują się:

- Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii;
- Indeks osób

 

Rok wydania: 2022
Typ publikacji: podręcznik
Nośnik: książka
Nr wydania: 1
Wydawnictwo: WSiP
Symbol: A175239
EAN-13: 9788302203190
Kategoria: Liceum i technikum
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 9788302203190

Paczka

Waga 0.813 kg