HISTORIA. PODRĘCZNIK. ZAKRES ROZSZERZONY. KLASA 3. REFORMA 2019 | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
HISTORIA. PODRĘCZNIK. ZAKRES ROZSZERZONY. KLASA 3. REFORMA 2019-Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

Symbol: 175442

ISBN: 9788302195532

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Numer wydania: I

Rok wydania: 2021

HISTORIA. PODRĘCZNIK. ZAKRES ROZSZERZONY. KLASA 3. REFORMA 2019

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

liczba ocen: 0
Ilość
cena:
46,90 zł

Opis

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.

W podręczniku Historia. Zakres rozszerzony. Klasa 3 znajdują się następujące działy:

  1. Europa i świat w epoce restauracji i rewolucji (pierwsza połowa XIX w.)
  2. Polacy i ziemie polskie w pierwszej połowie XIX w.
  3. Europa i świat w epoce rozwoju cywilizacji przemysłowej (od połowy XIX w. do 1914 r.)
  4. Polacy i ziemie polskie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
  5. Polska, Europa i świat w okresie Wielkiej Wojny.
  6. Europa i świat w okresie międzywojennym.

 

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.

Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.

Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu rozszerzonego.

Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.

Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.

Ramki Ślady przeszłości zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.

Ramki Biogram wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.

Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł.

Kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.

Polecenia(na zakończenie tematu) – polecenia (głównie otwarte) sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym – przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi, a także materiałami ikonograficznymi).

Infografiki (na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Warto przeczytać– propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danej lekcji.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale: Polecenia – źródła – konteksty:

Polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, w tym zadania oparte na materiałach źródłowych (teksty źródłowe, teksty historiograficzne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne).

Propozycje tematów wypracowań – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym.

Zobacz fragment>>


Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj