{{ product.name }}
Nowość
-15 %
175454_okladka-1.jpg

Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Reforma 2019

Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2022
Jolanta Choińska-Mika, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski
60,01 zł
70,60 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 60.01 zł
zamów dziś, zapłać za 30 dni

Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Reforma 2019

Zobacz fragment>> 

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.

W podręczniku Historia. Zakres rozszerzony. Klasa 4 znajdują się następujące działy:

1. Europa i świat podczas II wojny światowej.
2. Polska w latach II wojny światowej.
3. Polska i świat po II wojnie światowej.
4. Świat w 2. połowie XX wieku.
5. Polska Rzeczpospolita Ludowa.
6. Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia
lekcji.
Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.
Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu rozszerzonego.
Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
Ramki Ślady przeszłości zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.
Ramki Biogram wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.
Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł.
Kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.
Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia (głównie otwarte) sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym – przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi, a także materiałami ikonograficznymi).
Infografiki (na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.
Warto przeczytać– propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danej lekcji.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale: Polecenia – źródła – konteksty:

Polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, w tym zadania oparte na materiałach źródłowych (teksty źródłowe, teksty historiograficzne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne).
Propozycje tematów wypracowań – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym.

Rok wydania: 2022
Typ publikacji: podręcznik
Nośnik: książka
Nr wydania: 1
Wydawnictwo: WSiP
Symbol: A175454
EAN-13: 9788302203121
Kategoria: Liceum i technikum
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 9788302203121
MEN: 982/4/2022

Paczka

Waga 0.882 kg