Czy produkty z jednego zamówienia mogą być przesłane na dwa różne adresy?

Nie ma możliwości podziału zamówienia i przesłania go na dwa różne adresy.


Czy odpowiedź była pomocna?

Asystent pomocy