Czy mogę otrzymać duplikat faktury?

Tak. Prośbę o duplikat faktury należy przesłać na adres reklamacje@wsip.com.pl. Faktura zostanie wysłana pod wskazany w wiadomości adres (mailowy lub stacjonarny).

Prośbę można również zgłosić 
pisemnie lub telefonicznie do Działu Reklamacji WSiP:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Dział Reklamacji
Al.Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
(+48) 801 220 555 wew. 6
(+48) 22 576 25 02 (z telefonów komórkowych)


Czy odpowiedź była pomocna?

Asystent pomocy