Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Kwalifikacja BD.21. Podręcznik do nauki zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie. Część 1 | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Kwalifikacja BD.21. Podręcznik do nauki zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie. Część 1-Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Symbol: 161199

ISBN: 9788302181993

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Numer wydania: I

Rok wydania: 2019

Oprawa: miękka

Zbigniew Romik

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Kwalifikacja BD.21. Podręcznik do nauki zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie. Część 1

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

liczba ocen: 1
Ilość
cena:
39,90 zł

Opis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji BD.21 (Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych).

Autor wyczerpująco opisał kwestie związane z zagospodarowaniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy, a także sporządzaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przedstawił również zasady organizacji i kontrolowania robót tynkarskich, okładzinowych, malarskich, tapeciarskich i podłogowych.

Do publikacji dodano przykładowe wzory:

 • umowy o roboty budowlane,
 • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgło­szenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadcze­nia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
 • deklaracji właściwości użytkowych,
 • krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
 • oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem bu­dowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 • protokołu z kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego,
 • protokołu odbioru rusztowań.

Zobacz fragment podręcznika >>

Układ treści:

1. Dokumentacja budowy

1.1 Podstawy prawne
1.2 Uczestnicy procesu budowlanego
1.3 Projekt budowlany
1.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.5 Pozwolenie na budowę. Dziennik budowy
1.6 Zastosowane wyroby budowlane
1.7 Odbiór robót. Zakończenie budowy

2. Zagospodarowanie terenu budowy

2.1 Ogólne zasady zagospodarowania terenu budowy
2.2 Ogrodzenie i tablica informacyjna
2.3 Drogi tymczasowe na terenie budowy
2.4 Urządzenia ogólne na terenie budowy
2.5 Magazynowanie materiałów na budowie
2.6 Obiekty administracyjne i socjalne na budowie
2.7 Obiekty produkcyjne i wytwórnie pomocnicze
2.8 Ochrona przeciwpożarowa, przeciwporażeniowa oraz ochrona środowiska na terenie budowy
2.9 Rusztowania, pomosty robocze, drabiny
2.10 Przygotowanie budowy do robót w okresie zimowym

3. Organizacja robót tynkarskich

3.1 Rodzaje tynków
3.2 Przygotowanie podłoży pod tynki
3.3 Wykonywanie tynków tradycyjnych
3.4 Wykonywanie tynków cienkowarstwowych elewacyjnych, gipsowych, specjalnych
3.5 Organizacja robót tynkarskich. Odbiór robót tynkarskich. Wskazania bhp dotyczące robót tynkarskich

4. Organizacja robót okładzinowych

4.1 Ogólne zasady wykonywania okładzin
4.2 Podłoża pod okładziny
4.3 Przygotowanie do wykonania okładzin
4.4 Wykonywanie okładzin z różnych materiałów
4.5 Kontrola wykonania okładzin. Odbiór okładzin. Wskazania bhp dla robót okładzinowych

5. Organizacja robót malarskich

5.1 Przegląd materiałów do robót malarskich
5.2 Przygotowanie podłoży pod powłoki malarskie
5.3 Techniki wykonywania powłok malarskich
5.4 Organizacja robót. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich. Zasady bhp

6. Organizacja robót tapeciarskich

6.1 Rodzaje tapet. Materiały pomocnicze. Narzędzia i sprzęt do tapetowania
6.2 Przygotowanie podłoży pod tapety. Przyklejanie tapet
6.3 Organizacja robót tapeciarskich. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tapeciarskich

7. Organizacja robót podłogowych

7.1 Zasady konstruowania podłóg
7.2 Wykonywanie posadzek z materiałów drzewnych
7.3 Wykonywanie posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu (PVC)
7.4 Wykonywanie posadzek mineralnych
7.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zasady bhp dla robót podłogowych


Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj