Oblicza epok. Klasa 1. Część 2. Podręcznik. Język polski. Reforma 2019. WSiP | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019-Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Symbol: 175204

ISBN: 9788302180880

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Nr dopuszczenia MEN: 952/2/2019

Numer wydania: I

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 336

Oprawa: miękka

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Reforma 2019

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

liczba ocen: 4
Ilość
cena:
35,90 zł

Opis

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Druga część podręcznika Oblicza epok dla klasy 1 składa się z trzech działów odpowiadających epokom historyczno-literackim.
Są to:

 • Renesans,
 • Barok,
 • Oświecenie.

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna ściśle łączy się z umiejętnościami praktycznymi – realizacja materiału ma formę pogłębionej analizy i interpretacji tekstu.Rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, zabieranie głosu w dyskusji wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści z różnych obszarów kształcenia (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano ćwiczenia związane z tworzeniem wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).

By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury, teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art).

Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.

Materiały w podręcznikach koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności, na które nacisk kładzie podstawa programowa, i dotyczą treści nauczania oraz lektur obowiązkowych (wszystkich) i uzupełniających (w każdej klasie po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach) z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)

Tytuł lekcji – zaciekawia, nawiązuje do omawianego utworu.

Oś czasu – pokazuje czas powstania dzieła.

Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w których należy utwór odczytywać.

Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) – ułatwiają zapamiętywanie wiadomości.

Ramki Wiedzieć więcej z informacjami o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, zaciekawiają ucznia przedmiotem.

Ramki O twórcy (przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku) – przedstawiają dodatkowe informacje biograficzne.

Tekst – zawiera numerację wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich) oraz przypisy ułatwiające zrozumienie treści.

Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) z opisami wyjaśniającymi ich powiązania z utworem z epoki oraz poleceniami, które ukierunkowują interpretację kontekstu lub podsuwają problem do dyskusji.

Ramki Pojęcia kluczowe – zawierają wyjaśnienia najważniejszych pojęć i terminów.

Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:

 • Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów, a także uzasadniania opinii z odwołaniem się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;
 • Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym zachęta do odniesienia się młodzieży do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; także impuls do rozmowy na temat problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;
 • Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;
 • Zadanie projektowe (fakultatywnie w niektórych lekcjach) – propozycja realizacji projektu odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.

Ćwiczenia w lekcjach językowych.

Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżają wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości:

 • schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole);
 • przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku;
 • polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania przez ucznia materiału.

Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.

Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Na końcu podręcznika znajdują się:

 • Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii;
 • Indeks osób.

Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj