HISTORIA. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA 3. REFORMA 2019, podręcznik do liceum ogólnokształcącego | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
HISTORIA. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA 3. REFORMA 2019-Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

Symbol: 175441

ISBN: 9788302195525

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Numer wydania: I

Rok wydania: 2021

HISTORIA. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA 3. REFORMA 2019

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

liczba ocen: 0
Ilość
cena:
42,90 zł

Opis

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

 Podręcznik Historia. Zakres podstawowy. Klasa 3 obejmuje następujące działy:

  1. Europa  i świat od 1815 r. do połowy XIX wieku.
  2. Polacy i ziemie polskie w 1. Połowie XIX wieku.
  3. Europa i świat od połowy XIX w. do 1914 roku.
  4. Polscy i ziemie polskie w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku.
  5. Polska, Europa  i świat w okresie Wielkiej Wojny.
  6. Europa i świat w okresie międzywojennym.
  7. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.

Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.

Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu podstawowego.

Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.

Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.

Ramki Ślady przeszłości zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.

Ramki Biogram wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.

Ramki Spory, dyskusje, oceny rozszerzają wiadomości i pokazują różne oceny prezentowanych wydarzeń i postaci.

Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).

Kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.

● Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i formułujący wnioski.

Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.

Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami ukierunkowującymi analizę.

Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:

Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizująca wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.).

Warto przeczytać – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.

Źródła – konteksty – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.

Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu.

Zobacz fragment >>


Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj