Historia. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Reforma 2019, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
Historia. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Reforma 2019-Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

Symbol: 175423

ISBN: 9788302189753

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Numer wydania: I

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 324

Jarosław Czubaty

Historia. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Reforma 2019

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

liczba ocen: 4
Ilość
cena:
44,90 zł

Opis

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

 Układ treści (działy) podręcznika:

I. Początki nowożytnego świata ‒ wiek XVI
II. Rzeczpospolita w XVI stuleciu
III. Od absolutyzmu do rewolucji ‒ wiek XVII
IV. Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wieku
V. Europa i świat w XVIII wieku
VI. Rzeczpospolita w XVIII wieku
VII. Epoka napoleońska

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.
Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.
Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu podstawowego.
Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
Ramki „Warto wiedzieć” zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.
Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.
Ramki „Spory, dyskusje, oceny” rozszerzają wiadomości i pokazują różne oceny prezentowanych wydarzeń i postaci.
Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).
● „Kalendarium” – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.
● Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i formułujący wnioski.
Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.
Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami ukierunkowującymi analizę.
Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:

Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizująca wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.).
„Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.
„Źródła – konteksty” – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.
Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu.


Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj