Historia. Klasa 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Reforma 2019. WSiP | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019-Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

Symbol: 175403

ISBN: 9788302180910

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Nr dopuszczenia MEN: 982/1/2019

Numer wydania: I

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 504

Oprawa: miękka

Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska, Michał Tymowski, Włodzimierz Lengauer

Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

liczba ocen: 4
Ilość
cena:
44,90 zł

Opis

ZOBACZ FRAGMENT PUBLIKACJI>>

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej, w tym umiejętności analizy tekstów źródłowych, źródeł ikonograficznych oraz materiałów kartograficznych.

Dodatkowo podręcznik dla kl. 1 rozpoczyna rozdział, w którym zostały wprowadzone (lub przypomniane ze szkoły podstawowej): najważniejsze pojęcia dotyczące nauk historycznych, informacje odnoszące się do periodyzacji dziejów, rodzajów źródeł historycznych i ich krytycznej analizy.

Ponadto omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.

Mapy:
Nowe, czytelne (ograniczono nasycenie informacjami do koniecznego minimum), mapy odwzorowują rzeźbę terenu.

Układ treści (działy) podręcznika

I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu

II. Świat starożytnych Greków

III. Rzym i świat śródziemnomorski pod rzymskim panowaniem

IV. Kształtowanie się średniowiecznej Europy

V. Rozkwit średniowiecza

VI. Schyłek średniowiecza

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.

Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.

Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu rozszerzonego.

Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.

Ramki „Warto wiedzieć” zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.

Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.

Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.

Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł.

Kalendarium” – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.

Polecenia” (na zakończenie tematu) – polecenia (głownie otwarte) sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym – przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi, a także materiałami ikonograficznymi).

Infografiki (na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danej lekcji.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale: „Polecenia – źródła – konteksty”

Polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, w tym zadania oparte na materiałach źródłowych, kształtujące umiejętność analizy tekstów źródłowych, tekstów historiograficznych, materiałów ikonograficznych, kartograficznych i statystycznych.

Propozycje tematów wypracowań – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym.


Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj