Historia. Klasa 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Reforma 2019. WSiP. | Księgarnia WSiP

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa PRODUKT ELEKTRONICZNY
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019.-Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

Symbol: 175404

ISBN: 9788302180903

Typ: podręcznik

Nośnik: Książka

Nr dopuszczenia MEN: 987/1/2019

Numer wydania: I

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 344

Oprawa: miękka

Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski, Michał Faszcza

Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019.

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

liczba ocen: 3
Ilość
cena:
40,90 zł

Opis

ZOBACZ FRAGMENT PODRĘCZNIKA>>

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

Dodatkowo podręcznik dla klasy 1 rozpoczyna temat, w którym zostały wprowadzone (lub przypomniane ze szkoły podstawowej) najważniejsze pojęcia dotyczące nauk historycznych, informacje odnoszące się do periodyzacji dziejów, rodzajów źródeł historycznych i ich interpretacji oraz różnych sposobów pozyskiwania i krytycznej analizy informacji.

Układ treści (działy) podręcznika:

I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu
II. Świat starożytnych Greków
III. Imperium Rzymskie
IV. Europa w początkach średniowiecza
V. Europa rozkwitu i schyłku średniowiecza
VI. Polska w X–XIII wieku
VII. Polska w XIV–XV wieku
VIII. Kultura średniowiecza

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

 • Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.
 • Oś czasu porządkuje kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.
 • Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej do zakresu podstawowego.
 • Ramki słownikowe zawierają wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
 • Ramki „Warto wiedzieć” zawierają dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
 • Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.
 • Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.
 • Ramki „Spory, dyskusje, oceny” zawierają oceny ważnych wydarzeń lub postaci historycznych sformułowane przez historyków.
 • Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).
 • Kalendarium” zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwia powtarzanie i systematyzację wiadomości.
 • Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i ułatwiający uczniowi sformułowanie wniosków  na dany temat.
 • Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.
 • Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami pomagającymi w jego analizie.
 • Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:

 • Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizującą wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.)
 • Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane w danym dziale.
 • „Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.
 • „Źródła – konteksty” – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.
 • Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu isprawdzające opanowanie materiału nauczania.

Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj