Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji.

x
Podręczniki szkolne | WSiP.pl
WSZYSTKIE
wyszukiwanie zaawansowane >

Wyszukiwanie zaawansowane

<< zwiń zaawansowane
plik
usługa
książka
płyta CD
inne
CD-ROM
box
wyprawka
materiały ćwiczeniowe
kufer
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
Technikum
Szkoła zawodowa
Szkoła policealna
Kursy językowe
Pedagogika
Pozaszkolne
Europa. Nasza historia. Podręcznik. Klasa 2. Tom 2. Gimnazjum-wraz z suplementem Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności

Symbol: Europa. Nasza historia. Tom 2

Typ: pakiet materialny

Nośnik: Książka

Krzysztof Gutowski

Europa. Nasza historia. Podręcznik. Klasa 2. Tom 2. Gimnazjum

wraz z suplementem Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności

liczba ocen: 0
Ilość
cena:
39,90 zł

Opis

Zgodnie z koncepcją wypracowaną przez Radę Ekspertów podręcznik ma przekazywać polskim i niemieckim uczniom fundamentalną wiedzę historyczną o obu krajach. Dotyczy to zarówno faktów historycznych, jak i ich interpretacji. Istotną rolę odgrywają pytania problemowe i syntetyzujące. Polacy i Niemcy dzielą ze sobą jedną historię, ale jednocześnie ta historia ich dzieli. Szczególnie ważne dla autorów podręcznika były zatem takie kwestie, jak zachęcanie uczniów do zmiany perspektywy patrzenia na przeszłość, kształtowanie ich wyobraźni historycznej i uczenie krytycznego myślenia, a także – na podstawie wiedzy o „obcym” – uświadamianie potrzeby budowania wokół siebie atmosfery wzajemnego zrozumienia i empatii.

Zgodnie z tymi dążeniami wyznaczono podstawowe cele podręcznika:

 • ukazywanie konstrukcyjnego charakteru historii,
 • kształtowanie świadomości historycznej opartej na krytycznej refleksji,
 • wdrażanie do krytycznego przyjmowania narracji historycznych,
 • uczenie i doskonalenie umiejętności  analizy i interpretacji źródeł historycznych,
 • przygotowywanie do sprawnego poruszania się w świecie wielu opinii i ocen wydarzeń historycznych, uwzględniania ich we własnej refleksji historycznej czy w aktualnej sytuacji życiowej.

Podręcznik Europa. Nasza historia wykorzystuje polską i niemiecką praktykę opracowywania publikacji szkolnych odpowiadających potrzebom i możliwościom percepcyjnym młodych ludzi.

 • Podręcznik składa się z pięciu działów. Każdy z nich został oznaczony innym kolorem, aby ułatwić korzystanie z publikacji. Na rozkładówkach rozpoczynających kolejne działy książki umieszczono ilustrację wprowadzającą, mapę, oś czasu z najważniejszymi wydarzeniami, które zostaną omówione w rozdziale, oraz przedmowę kierującą uwagę uczniów na właściwą tematykę i skłaniającą ich do refleksji za pomocą odpowiednich pytań.
 • Krótki tekst wprowadzający z pytaniami oraz oś czasu z najważniejszymi datami rozpoczynają też każdą lekcję.
 • Elementem dodatkowym jest mapka pomocnicza W tym samym czasie w Europie, zamieszczona przy niektórych rozdziałach. Wskazuje ona kilka najważniejszych procesów, które toczyły się w innych miejscach naszego kontynentu równolegle z wydarzeniami opisanymi w lekcji. Pozwala to uczniowi spojrzeć szerzej na temat i uświadamia, że nawet na relatywnie niedużej przestrzeni może zachodzić wiele istotnych zmian, które nie muszą się ze sobą łączyć.
 • W ramkach Punkty widzenia zamieszczono opinie historyków na temat wydarzeń i procesów opisywanych w podręczniku.
 • Strona Warsztat historyka prezentuje różne typy źródeł i uczy metod ich analizy. Pomagają w tym wskazówki dotyczące poszczególnych etapów pracy, niezbędnych podczas analizy źródła danego typu.
 • Wyjątkowe znaczenie twórcy podręcznika przypisali ramkom Przeszłość w teraźniejszości. Pokazują one, co zostało nam do dzisiaj z dawnych lat i jak bardzo przeszłość wpływa na nasze życie.
 • Narracja autorska przeplata się z licznymi tekstami źródłowymi oraz tekstami popularnonaukowymi, które pomagają uczniowi kształcić umiejętności analizy tekstów i przedstawiania własnego zdania. Ich dobór, dzięki wymianie doświadczeń autorów polskich i niemieckich, wychodzi daleko poza kanon tekstów funkcjonujących dotychczas w podręcznikach szkolnych obu krajów.
 • Duże ilustracje oraz rysunki rekonstrukcyjne ułatwiają poznanie tematu i pozwalają na samodzielną pracę z tym typem materiału źródłowego.
 • Rekonstrukcje obiektów historycznych przygotowane w technice 3D przybliżają uczniom realia życia w minionych czasach.
 • Najważniejsze pojęcia zostały wyjaśnione na marginesach.
 • Na końcu każdej rozkładówki znajdują się zadania do materiału zaprezentowanego na tych stronach oraz do źródeł i ilustracji.
 • Każdy rozdział kończy się Testem kompetencji, który zawiera zadania pozwalające na sprawdzenie wiadomości i umiejętności analizy źródeł.

SUPLEMENT:
Podręcznik ma cztery rozdziały, których numeracja odpowiada numeracji rozdziałów w tomie głównym, aby ułatwić uczniowi pracę z tymi publikacjami. Wspólne dla obu podręczników są także kolorystyka stron, szata graficzna oraz elementy struktury.

 • Każdą lekcję rozpoczynają krótki tekst wprowadzający z pytaniami oraz oś czasu z najważniejszymi datami.
 • Przy wielu rozdziałach pojawia się mapka pomocnicza W tym samym czasie w Europie. Wskazuje ona kilka najważniejszych procesów, które toczyły się w innych miejscach naszego kontynentu równolegle z wydarzeniami opisanymi w lekcji. Pozwala to uczniowi spojrzeć szerzej na temat i uświadamia, że nawet na relatywnie niedużej przestrzeni może zachodzić wiele istotnych zmian, które nie muszą się ze sobą łączyć.
 • W ramkach Punkty widzenia zamieszczono opinie historyków na temat wydarzeń i procesów opisywanych w podręczniku.
 • Wyjątkowe znaczenie twórcy podręcznika przypisali ramkom Przeszłość w teraźniejszości. Pokazują one, co zostało nam do dzisiaj z dawnych lat i jak bardzo przeszłość wpływa na nasze życie.
 • Narracja autorska przeplata się z licznymi tekstami źródłowymi oraz tekstami popularnonaukowymi, które pomagają uczniowi kształcić umiejętności analizy tekstów i przedstawiania własnego zdania.
 • Duże ilustracje oraz rysunki rekonstrukcyjne ułatwiają poznanie tematu i pozwalają na samodzielną pracę z tym typem materiału źródłowego.
 • Rekonstrukcje obiektów historycznych przygotowane w technice 3D przybliżają uczniom realia życia w minionych czasach.
 • Najważniejsze pojęcia zostały wyjaśnione na marginesach.
 • Na końcu każdej rozkładówki znajdują się zadania do materiału zaprezentowanego na tych stronach oraz do źródeł i ilustracji. Pozwalają one na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy.

Dodatek wyróżniają dwa elementy:

 • zamieszczenie na końcu każdego rozdziału Galerii postaci, w której ukazano najważniejsze osoby związane z tematem oraz drzewa genealogiczne polskich dynastii;
 • przedstawienie dzieł malarstwa historycznego z XIX i początków XX w. w taki sposób, aby zwrócić uwagę uczniów na fakt, że obrazy tego typu nie są obiektywną rekonstrukcją przeszłości, lecz jej artystyczną interpretacją. Na treści takiego historyzującego dzieła mają wpływ także aktualne tematy i problemy, które twórcy przedstawiają w szacie epoki dawniejszej. 

Inne podręczniki z tej serii / cyklu

Powiadom o dostępności

X

Podaj adres e-mail na który mamy wysłać powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w sklepie.

Anuluj